Idiomes

CATALÀ | Llengua materna.

Nivell C de Català. Nadiu.
CASTELLÀ.

Nivell C de Castellà. Nadiu.
ANGLÈS.

Alt nivell de comprensió, lectura i conversa.
ITALIÀ.

Curs d'italià a l'escola Illy de Lugano. Nivell B. Alt nivell de comprensió, lectura i conversa.